Tip of the day

Inspiruj swoich kolegów, zamiast ich krytykować. Każdy może krytykować, lecz tym, co ujmuje, jest umiejętność dostrzegania w ludziach czegoś dobrego.

read more…

info@brachev.com

EDA LTD

EDA LTD powstała na początku 1995 roku przy zjednoczeniu dwóch firm (software i hardware). Jej celem podstawowym było oferowanie kompletnych decyzji biznesowych swoim klientom. Następnie firma rozwinęła się jako zupełnie software-owa z kierunkiem podstawowym – opracowanie i utrzymanie aplikacji biznesowych do rachunkowości finansowej i zarządzaniu dostaw, sprzedaży, dostępności magazynowej. Kolibri ERP i jej profesjonalne utrzymanie jest wynikiem działalności w tym czasie.


Od roku 1998 firma skierowała się ku opracowaniu aplikacji internetowych, przy czym powstał program do opracowania sklepów elektronicznych na zamówienie, składający się z części publicznej i administracyjnej.


W 2004 roku rozpoczyna się nowe i bardzo istotne przedsięwzięcie, kiedy postanowiono, że system biznesowy Edy – Kolibri ERP będzie podstawą do opracowania nowego i bardziej nowoczesnego systemu biznesowego, który ma być internetowy, ma posiadać ERP funkcjonalność i dawać kompletną wolność przy zarządzaniu biznesu w nowej erze internetowej. Ta decyzja zupełnie odpowiada misji i filozofii firmy i Kolibri ERP jest jej udaną i skuteczną realizacją. Od końca 2006 roku Kolibri ERP zostaje oferowany też jako usługa, co sprawia, że jest on nie tylko pożyteczną, ale też efektywną decyzją zarówno firm małych, jak i średnich wielkościowo.


Więcej o EDA LTD i o Kolibri ERP na stronach internetowych: www.colibrierp.com i www.edabg.com