Tip of the day

Remember people's names and treat everyone well. This habit, along with enthusiasm, is one of the great success secrets. Everyone wants to feel important and appreciated!

read more…

info@brachev.com

New Products For You
The new product development in our company is a continuous process that is carried out by a very close and intense collaboration with our clients and business partners.


Usually the generation of the idea for the new product as well as the definition of the basic parameters of that product is coming from the customers as a natural result from their experience on a certain market.


Следва по-дълъг или по-кратък процес на уточняване на всички детайли, в който се стараем да разработим различни варианти на продукта така, че клиентът да е в състояние да направи най-добрия избор съответстващ на маркетинговата му концепция. На този етап процесът практически е безплатен за клиента, но изисква неговата ангажираност, за да се вземат следните групи решения:  1. 1. Решения, свързани с качеството на самия продукт – вид на ядките, размер на ядките, сурови или печени, степен на опеченост, степен на осоляване, допълнително овкусяване и др.

  2. 2. Решения, свързани с първоначалното пакетиране на продукта – вид на опаковачния материал, състав и дебелина на слоевете на материала, вид и големина на пакетите, дизайн на външния вид, вид и състав на атмосферата в пакетите и др.

  3. 3. Решения, свързани с транспортната опаковка – вид и размери на кашоните, вид, състав и здравина на материала, дизайн на кашоните, начин на палетизиране, брой единични опаковки в кашон, брой кашони на палет, тегло и размери на палетите, укрепване, опаковане и етикетиране на палетите и др.

  4. 4. Решения, свързани с уточняването на търговските условия и схемата на бъдещата работа – количества, цени, график за доставка, начин на плащане, документация и контрал на доставките, параметри за контрол на качеството и др.


Основният ни стремеж е да се спестят време и пари на клиентите, както по време на процеса на разработване на нови продукти, така и след стартирането на продажбите в реални пазарни условия. Целта е да се използват конкурентните ни предимства – наличие на по-евтини суровини и работна ръка, наличие на техническо оборудване и производствен капаците, географска близост до съответния пазар, възможност за директна доставка в магазините и дистрибуторските центрове.


По време на разработването осигуряваме и изпращаме множество мостри, които подлежат да обсъждане, тестване и в крайна сметка на одобрение от клиента. При необходимост тестваме пазарните реакциия чрез дистрибуторската система на КЕРПИ ЕООД и така осигуряваме предварителна информация за клиента, преди пускането на продукта на съответния пазар.


Както за клиентите, така и за нас процесът на разработване на нови продукти е източник на развитие, който ни обоготява взаимно. Много често процесът завършва със създаване на повече от един нови продукти както на съответния чуждестранен пазар, така и на българския пазар.