Tip of the day

Гледай изгрева поне веднъж седмично или излизай сред природата. Доброто започване на деня е чудесен начин за себеобновяване и лична ефективност.

read more…

info@brachev.com

Нови продукти за Вас
Разработването на нови продукти във фирмата ни е продължителен процес, който се осъществява чрез динамично и интензивно сътрудничество с нашите клиенти и бизнес партньори.


Обикновено генерирането на самата идея за новия продукт, както и дефинирането на основните параметри на продукта, идва от самите клиенти като естествен резултат от натрупания опит на определен пазар.


Следва по-дълъг или по-кратък процес на уточняване на всички детайли, в който се стараем да разработим различни варианти на продукта така, че клиентът да е в състояние да направи най-добрия избор съответстващ на маркетинговата му концепция. На този етап процесът практически е безплатен за клиента, но изисква неговата ангажираност, за да се вземат следните групи решения:  1. 1. Решения, свързани с качеството на самия продукт – вид на ядките, размер на ядките, сурови или печени, степен на опеченост, степен на осоляване, допълнително овкусяване и др.

  2. 2. Решения, свързани с първоначалното пакетиране на продукта – вид на опаковъчния материал, състав и дебелина на слоевете на материала, вид и големина на пакетите, дизайн на външния вид, вид и състав на атмосферата в пакетите и др.

  3. 3. Решения, свързани с транспортната опаковка – вид и размери на кашоните, вид, състав и здравина на материала, дизайн на кашоните, начин на палетизиране, брой единични опаковки в кашон, брой кашони на палет, тегло и размери на палетите, укрепване, опаковане и етикетиране на палетите и др.

  4. 4. Решения, свързани с уточняването на търговските условия и схемата на бъдещата работа – количества, цени, график за доставка, начин на плащане, документация и контрол на доставките, параметри за контрол на качеството и др.


Основният ни стремеж е да се спестят време и пари на клиентите, както по време на процеса на разработване на нови продукти, така и след стартирането на продажбите в реални пазарни условия. Целта е да се използват конкурентните ни предимства – наличие на по-евтини суровини и работна ръка, наличие на техническо оборудване и производствен капаците, географска близост до съответния пазар, възможност за директна доставка в магазините и дистрибуторските центрове.


По време на разработването осигуряваме и изпращаме множество мостри, които подлежат на обсъждане, тестване и в крайна сметка на одобрение от клиента. При необходимост тестваме пазарните реакции чрез дистрибуторската система на КЕРПИ ЕООД и така осигуряваме предварителна информация за клиента, преди пускането на продукта на съответния пазар.


Както за клиентите, така и за нас процесът на разработване на нови продукти е източник на развитие, който ни обогатява взаимно. Много често процесът завършва със създаване на повече от един нов продукт както на съответния чуждестранен пазар, така и на българския пазар.