Tip of the day

Когато в съзнанието ти проникне негативна мисъл веднага я замени с позитивна. Позитивното доминира над негативното, а твоето съзнание трябва да може винаги да мисли позитивно.

read more…

info@brachev.comКОИ СМЕ НИЕ?


БРЪЧЕВ ЕООД е външнотърговска, семейна фирма, чиято основна дейност е износ на слънчогледови семена и ядки от България към други европейски страни. Основен бизнес партньор на фирмата е Керпи ЕООД – водещ производител на сурови и печени слънчогледови семена и ядки със забележителен производствен потенциал и модерно техническо оборудване. В този аспект БРЪЧЕВ ЕООД функционира като външнотърговско представителство на КЕРПИ ЕООД и активно участва в разработването на нови продукти за различни клиенти под тяхна търговска марка. Прочетете повече за КЕРПИ ЕООД тук...

БРЪЧЕВ ЕООД е регистрирано през 2010 г. и за около 2 години успя да достигне 2200 т годишен обем на износа и годишен растеж от 75% за 2012 г. Нарастналото търсене от страна на клиентите откри много нови възможности пред БРЪЧЕВ ЕООД и дружеството стартира множество нови и успешни бизнес партньорства в България и различни европейски държави. Увеличи се броят на предлаганите от нас услуги. Прочетете повече за нашите услуги тук...

Въпреки сравнително кратката история на компанията, хората допринесли за успеха и са с богат опит в бизнеса със слънчогледови семена и в голям брой различни външнотърговски дейности. Служителите притежават езикови умения с което допълнително се улеснява ежедневната работа.Прочетете повече тук...НАШАТА МИСИЯ


Ние свързваме и подкрепяме българските и европейските фирми чрез следното:

 • България > Европа – Подпомагаме българските фирми в намирането на надеждни партньори в чужбина и развиване на бизнес чрез разработването на нови продукти и въвеждане на европейски стандарти.

 • Европа > България - Съдействаме на чуждестранните компании в намирането на надежден партньор в България и развиване на бизнес чрез разработване на нови продукти под тяхна търговска марка и предлагане на широка гама услуги.НАШИТЕ ЦЕННОСТИ


Нашите ценности служат като компас за действията и ръководят бизнеса ни.


 • Професионализъм – Вярваме, че професионалния подход е в основата на растежа на всеки сериозен бизнес.

 • Доверие – Стремим се да изградим взаимно доверие с нашите клиенти и партньори. Това носи нови бизнес възможности за всички. Без доверие не бихме могли да развиваме бинес изобщо.

 • Откритост – Ние сме отворени и открити пред нашите клиенти и вярваме, че прикритостта може само да разруши вече постигнатото доверие.

 • Честност – Честността е неразделна част от фирмената ни култура и вярваме, че тя е необходимата основа за изграждане на всички човешки взаимоотношения.

 • Позитивност – Вярваме, че позитивизма създава възможности и взаимно разбирателство, докато негативността може да породи само проблеми.

 • Отговорност – Напълно отговаряме за нашите действия и се отнасяме с уважение към договорите и задълженията си. Винаги спазваме обещанията си.

 • Фокус върху клиента – Нашите клиенти са най-голямото ни богатство. Те ни носят ценни идеи за развитие на нови продукти и бизнес начинания. Ето защо да надхвърлим очакванията на клиентите ни е най-важната от всички цели!ЗАЩО ДА РАБОТИТЕ С НАС?


 • Ние сме експортна фирма, която се ангажира финансово.

 • Покриваме всички рискове, които биха се появили и сме финансово отговорни за тях.

 • Имаме грижата за всички дейности по износа – транспорт, документация, митническо оформление, фумигация, лабораторни изследвания, сертификация и др.

 • Отговаряме за навременното възстановяване на ДДС.

 • Ние сме водещата експортна компания в групата на Керпи ЕООД.

 • Готови сме да предоставим полезна пазарна информация при нужда.

 • Отговаряме за развитието и усъвършенстването на нови продукти.

 • Можем да действаме като агент от името на нашите клиенти и партньори.

 • Винаги защитаваме интересите на нашите клиенти.

 • Наш ангажимент е да работим ефективно и да предложим на клиентите си набор от възможности за намаляване на разходите им.