Tip of the day

Научи се да бъдеш спокоен. Развий умението да стоиш тих, наслаждавайки се на силата на тишината поне по 10 минути на ден. Просто мисли за важните неща в твоя живот.

read more…

info@brachev.com

Нови продукти за Вас
Разработването на нови продукти във фирмата ни е продължителен процес, който се осъществява чрез динамично и интензивно сътрудничество с нашите клиенти и бизнес партньори.


Обикновено генерирането на самата идея за новия продукт, както и дефинирането на основните параметри на продукта, идва от самите клиенти като естествен резултат от натрупания опит на определен пазар.


Следва по-дълъг или по-кратък процес на уточняване на всички детайли, в който се стараем да разработим различни варианти на продукта така, че клиентът да е в състояние да направи най-добрия избор съответстващ на маркетинговата му концепция. На този етап процесът практически е безплатен за клиента, но изисква неговата ангажираност, за да се вземат следните групи решения:  1. 1. Решения, свързани с качеството на самия продукт – вид на ядките, размер на ядките, сурови или печени, степен на опеченост, степен на осоляване, допълнително овкусяване и др.

  2. 2. Решения, свързани с първоначалното пакетиране на продукта – вид на опаковъчния материал, състав и дебелина на слоевете на материала, вид и големина на пакетите, дизайн на външния вид, вид и състав на атмосферата в пакетите и др.

  3. 3. Решения, свързани с транспортната опаковка – вид и размери на кашоните, вид, състав и здравина на материала, дизайн на кашоните, начин на палетизиране, брой единични опаковки в кашон, брой кашони на палет, тегло и размери на палетите, укрепване, опаковане и етикетиране на палетите и др.

  4. 4. Решения, свързани с уточняването на търговските условия и схемата на бъдещата работа – количества, цени, график за доставка, начин на плащане, документация и контрол на доставките, параметри за контрол на качеството и др.


Основният ни стремеж е да се спестят време и пари на клиентите, както по време на процеса на разработване на нови продукти, така и след стартирането на продажбите в реални пазарни условия. Целта е да се използват конкурентните ни предимства – наличие на по-евтини суровини и работна ръка, наличие на техническо оборудване и производствен капаците, географска близост до съответния пазар, възможност за директна доставка в магазините и дистрибуторските центрове.


По време на разработването осигуряваме и изпращаме множество мостри, които подлежат на обсъждане, тестване и в крайна сметка на одобрение от клиента. При необходимост тестваме пазарните реакции чрез дистрибуторската система на КЕРПИ ЕООД и така осигуряваме предварителна информация за клиента, преди пускането на продукта на съответния пазар.


Както за клиентите, така и за нас процесът на разработване на нови продукти е източник на развитие, който ни обогатява взаимно. Много често процесът завършва със създаване на повече от един нов продукт както на съответния чуждестранен пазар, така и на българския пазар.